Acta Papensia


Acta Papensia

Megjelent folyóiratunk legújabb száma

 Az Acta Papansia történeti folyóirat 2019 őszi száma 2020. február 7-én hagyta el a veszprémi OOK Press Nyomdát.
A kötetben olvasható Véghely Dezső (1882–1955) ny. postaműszaki igazgató visszaemlékezésének befejező része, a Perczel család pápai és vanyolai kapcsolatait feltáró írás. Megismerkedhetünk Torkos Jakab 18. századi református püspök-prédikátor újonnan felfedezett 3 prédikációjával és 6 könyörgésével, továbbá a pápai ortodox izraelita népiskola 18–19. századi történetével. Bemutatjuk Döbrőssy Lajos református lelkész bulgáriai törökök között az 1930-as években végzett missziós tevékenységét. A 100 éves Csajági Dezső ny. inotai lelkész, egykori püspöki titkár életútját a vele készült interjúból ismerhetjük meg. Egy tanulmány a cseh-magyar kulturális kapcsolatok két évszázados történetét tekinti át, melyben református kollégiuma révén Pápa városa is fontos szerepet játszott. Akárcsak a holland-magyar kulturális kapcsolatok történetében – erre a kötetzáró recenzió hívja fel a figyelmet.