Dunántúli lelkészi - tanítói adattárunk


Dunántúli lelkészi - tanítói adattárunk

A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárában folyó rendszeres történeti kutatómunka eredményeképppen elkészült a lelkészek és rektorok 1761–1849 közötti kétkötetes történeti adattára.

A mintegy 10 évi munkával összeállított archontológiai-prozopográfiai adattár 1050 prédikátor, 2045 iskolamester és levita fontosabb életrajzi, szolgálati adatait tartalmazza. A kiadványt a Dunántúli Református Egyházkerület 2019. november 9-én tartott ünnepi közgyűlését követő lelkészszentelő istentiszteleten mutatta be Köntös László egyházkerületi főjegyző. A kiadvány egyháztörténeti jelentőségét Dr. Szabó Előd, a Pápai Református Teológiai Akadémia egyháztörténész professzora méltatta.