Egyháztörténeti feldolgozások

Dr. Tóth Endre: Torkos Jakab, mint igehirdető  (1937)

Dr. Tóth Endre: Torkos Jakab, mint igehirdető (1937)

"A pápai ref. főiskola könyvtárának kézirattárában van két kötet prédikáció, melyek közül az egyik ezt a címet viseli: Varii sermones ecclesiastici olly elmélkedések, mellyeket az Istennek szent beszédébül közönséges helyen való magyarázatra fel-vett külömb külömb féle textusok szerint az lstentül adatott kegyelem által prédikállott és az emlékező elmének segítségére ha lstennek úgy tettzik keresztény felebarátyának is hasznára amint az idő engedte maga kezével irt Torkos Jakab, a pápai helvetica confessiom…. gyülekezetnek…… prédikát…..
………….. (A lap többi része hiányzik.)
A másik kötetnek nincs címe. De a papír, az írás, a kötés s a tartalmi és formai megegyezés nyilván teljesen igazolja, hogy e kötet szerzője is ugyanaz, mint az elsőé.
E két tekintélyes, 4° alakú, együtt mintegy 1600 oldalnyi, apróbetűs, sűrű soros írású kötet már akkor is felhívná a figyelmet magára, ha írója, nem Torkos .Jakab pápai prédikátor s a dunántúli egyházkerületnek legnehezebb korában superintendense volna az írója. "

Megnyitás

Tóth Ferentz: A Pápai Reformata Szent Ekklésiának rövid históriája (1808)

Tóth Ferentz: A Pápai Reformata Szent Ekklésiának rövid históriája (1808)

Tóth Ferenc (Vörösberény, 1768. november 19. – Pápa, 1844. szeptember 2.) református lelkész, 1801-től pápai teológiai tanár, 1816-tól dunántúli egyházkerületi főjegyző, 1823-tól pápai egyházmegyei esperes, 1827-től haláláig dunántúli református püspök, aki jelentős teológiai és egyháztörténeti műveivel beírta nevét a magyar tudománytörténetbe. Egy-egy művének közzétételével szellemi örökségét szeretnénk széles körben megismertetni.

Megnyitás

Tóth Ferentz: Lelki pásztori gondviselés (1806)

Tóth Ferentz: Lelki pásztori gondviselés (1806)

Tóth Ferenc (1768-1844) a göttingeni egyetemről hazatérve, 1801-ben lett a pápai református kollégium teológiai akadémiájának a professzora, aki tudatosan törekedett arra, hogy hallgatóit korszerű tankönyvekkel lássa el. Ezek egyike a Péli Nagy Andrásnak, az egyházkerület és a kollégium fő patrónusának ajánlott kézikönyv, a Lelki pásztori gondviselés vagy Cura pastoralis.

Megnyitás

Tóth Ferentz: A Magyar és Erdély Országi protestáns ekklésiák históriája (1808)

Tóth Ferentz: A Magyar és Erdély Országi protestáns ekklésiák históriája (1808)

Tóth Ferenc (Vörösberény, 1768. november 19. – Pápa, 1844. szeptember 2.) református lelkész, 1801-től pápai teológiai tanár, 1816-tól dunántúli egyházkerületi főjegyző, 1823-tól pápai egyházmegyei esperes, 1827-től haláláig dunántúli református püspök, aki jelentős teológiai és egyháztörténeti műveivel beírta nevét a magyar tudománytörténetbe. Egy-egy művének közzétételével szellemi örökségét szeretnénk széles körben megismertetni.

Megnyitás

Tóth Ferentz: A református püspökök élete  (1808)

Tóth Ferentz: A református püspökök élete (1808)

Tóth Ferenc pápai református teológia-professzor 1807. május 23-án fejezte be a dunántúli református püspökök életét feltáró monográfiáját, melynek kiadását Oswald Zsigmond egyházkerületi cenzor június 12-én engedélyezte. Az úttörő monográfiát - mellyel a szerző "mind édes Anyai nyelvünket, mind Hazai Literaturánkat" kívánta "gyarapitani és pallérozni" - a következő évben a győri Streibig nyomdában állították elő.

Megnyitás